Fødsel

Fødsel anmeldes automatisk af sygehuset.
Ved hjemmefødsel skal forældrene anmelde fødslen til kordegnekontoret.

Er forældrene ikke gift med hinanden men ønsker fælles forældremyndighed skal en Omsorgs- og ansvarserklæring registreres via Borger.dk inden 14 dage efter barnets fødsel.

Navne

Link til Borger.dk

Dåb

Ønskes der dåb i en af sognets kirker kontaktes kordegnekontoret på 7582 0919 eller sanktnikolaj.sognvejle@KM.DK  

Ved barnedåb skal der være to til fem faddere, som skal være døbt med en kristen dåb. Mindst to skal være tilstede ved dåben. Ved voksendåb skal der være to vidner.

Læs mere om barnedåb i Tillykke med barnet

Når dåbstid og sted er aftalt udfyldes Vedrørende barnedåb

Konfirmander i Sct. Nicolai Sogn

Præsterne i sognet varetager konfirmationer og konfirmandundervisning for Søndermarksskolen, Steiner Skolen og Sct. Norbert Skole.

Du vil under hver præst kunne læse deres egne information om deres undervisning.

Vejle Midtbyskoles konfirmationsforberedelse varetage af Sct. Johannes Sogn.

Konfirmationsdatoer

Du kan se de aktuelle datoer her

Vielse

Du træffer aftale om vielse så tidligt som muligt med enten kordegnekontoret eller en af sognets præster og senest 1 måned før den dato, du ønsker.
Prøvelsesattest får du på borgmesterkontoret (ved at udfylde en ægteskabserklæring) tidligst 4 mdr. før vielsen og den afleverer du på kordegnekontoret.

I kan nu elektronisk udfylde ægteskabserklæringen, hvis begge parter har nem-id - klik her

Dødsfald

Anmeldes af nærmeste pårørende senest to hverdage efter dødsfaldet på www.borger.dk 

Begravelse/Bisættelse

Ønskes begravelse/bisættelse ved en af sognets præster, kontaktes præsten eller kordegnekontoret. 
Vi gør opmærksom på, at alle medlemmer af Folkekirken har ret til at blive begravet/bisat fra deres sognekirke, samt at der skal være jordpåkastelse ved en præst. 

 

Menighedsrådet har fastsat

Regler og muligheder i forbindelse med bisættelser og begravelser i Sct. Nicolai Sogn

Aftale om brug af kapel ved Søndermarkskirken mellem Vejle Sct. Nicolai Sogn og bedemand

Aftale om mulighed for leje af Søndermarkshuset og salen i Løget Kirke mellem Vejle Sct. Nicolai Sogn og bedemand

Bliv medlem

Optagelse i folkekirken sker ved dåb.

Personer, der er døbt med en kristen dåb i et andet trossamfund, kan optages i folkekirken ved henvendelse til en præst i folkekirken.

Personer. der er udmeldt af folkekirken, kan genoptages ved henvendelse til en præst.

Du kan kontakte en af sognets præster:

Karsten Petersen khpe@km.dk

Angiv navn, adresse og tlf. nummer og medsend eventuelt indmeldelsesblanketten.

Blanketten kan downloades her

Vil du vide mere kan du se mere på folkekirken.dk

Her kan du tilmelde dig til sogneudflugten 2017 - HUSK at betale, for din deltagelse inden turen, til kordegnen!