Du er her: 

Maibrit Pedersen indsættes i Sct. Nicolai Kirke

1. september 2017 tiltræder 44-årige Maibrit Pedersen embedet som sognepræst i Sct. Nicolai sogn. Hun vil blive indsat i forbindelse med gudstjenesten i Sct. Nicolai Kirke den 27. august kl. 10.30. Efterfølgende vil menighedsrådet være vært for en reception i dagens anledning.

Det er en præst med humor og solid erfaring, som 1. september tiltræder embedet som sognepræst ved Sct. Nicolai Kirke i Vejle. Maibrit Pedersen er 44 år og teolog fra Københavns Universitet. Sin første ansættelse havde hun i Sct. Peders Kirke i Slagelse og fra 2007 til 2015 var Maibrit Pedersen sognepræst i Give Kirke.

For et par år siden valgte hun og familien at flytte til Vejle, hvor de tre børn på 13, 16 og 19 år går i skole. De to seneste år har Maibrit Pedersen fungeret som vikarpræst senest i Jelling og i årets førte to måneder i Løget Kirke.

- Allerede i vikartiden i Løget fik vi et særdeles positivt indtryk af Maibrit, siger menighedsrådets formand, Christian Møller. Det blev i høj grad bekræftet i den omfattende ansøgningsprocedure, som følger med alle faste præsteansættelser. I et meget stærkt felt af ansøgere fandt menigheden og Maibrit Pedersen hinanden.

Maibrit Pedersen afløser Kirstine Hansen, der opsagde sin stilling i foråret for at tiltræde stillingen som natkirke- og studenterpræst i Odense. Med ansættelsen af Maibrit Pedersen er en travl tid med at finde to nye præster til Sct. Nicolai Sogn overstået. I søndags var der indsættelse af den nye præst i Løget Kirke, Bente K. Rosenkrants, og menighedsrådsformanden udtrykker sin store tilfredshed med udfaldet: - Vi har nu tre præster, som alle kender sognet og dets travle hverdag, og som vil have let ved at samarbejde indbyrdes og med øvrige medarbejdere og menighedsrådet.

Karsten Petersen er den kirkebogsførende præst, som primært er præst i Søndermarkskirken.

Maibrit Pedersen træder ind i sognet samtidig med at Sct. Nicolai Kirke skal i gang med en betydelig ombygning, der både vil løfte kirkerummet og tilføre nye faciliteter som præstekontor, samtaleværelse og mødelokale. I byggeperioden vil gudstjenesterne være henlagt til sognets lokaler på Blegbanken 3 A i det tidligere Sct. Maria Hospital.

Del dette: