Salmeleg for børn i alderen 3-5 år - et prøveprojekt

24.04.2017

Projektet bliver kaldt "Salmeleg" og henvender sig til børn i børnehavealderen. Det sker på onsdag eftermiddage kl. 16.30 - 17.15 i maj og juni måned. Efter at have holdt babysalmesang i syv år vil organist Lene Christiansen og kirke- og kulturmedarbejder Merete Buhl prøve kræfter med et nyt tiltag, der læner sig op af det, der kaldes musikalsk legestue. Salmeleg, som de kalder det, får et kirkelig islæt i form af salmer og en enkelt bibelhistorie hver gang. Hver gang synger vi alt fra salmer til kendte børnesange. Der skal danses leges, laves fagter, opleves og sanses. Hele kroppen skal bruges, børnene skal lære nyt, og vigtigst af alt skal alle have det sjovt.

Det koster ikke noget at deltage i men der er dog tilmelding. Tilmeldingen findes her på hjemmesiden
Der er tale om en prøve periode hvor der skal undersøges om der er brugergrundlag for tilbuddet, hvor meget tid vil det tage at planlægge og udfører og hvad vil det koste ressourcemæssigt for sognet. Dette er en af de første ting det nyvalgte menighedsråd har har vedtaget at afprøve.

Del dette: