Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

Ekstraordinær Valgforsamling

Kom og gør en forskel!

Vi har brug for 3 medlemmer mere til menighedsrådet og 1 suppleant.

Da menighedsrådet ikke blev fuldtallig ved valgforsamlingen, inviterer vi nu til ekstraordinær valgforsamling.

Hvor vi skal have valgt de resterende lovpligtige medlemmer til menighedsrådet.

6. oktober 2020 kl. 19.00 i Søndermarksvej 84, 7100 Vejle

Orientering om afstemningsvalg

Vi har haft menighedsrådsvalg i Vejle Sct. Nicolai sogn.

Velkommen til vores nye menighedsråd: Mette Holm Pedersen, Christian Møller, Frederikke Eichner Sørensen, Jørgen Bent Larsen, Svend Friis Simonsen, Marit Lund Kristensen, Inger Jæger, Maria Camilla Buhl-Gaarde Skovbjerg, Ulla Marie Rasmussen, Lisbeth Schüsler Hansen.

Stedfortrædere: Bodil Hansen, Anne J. H. Lundemann.

Der kan udløses et afstemningsvalg ved at indgive en kandidatliste senest 13. oktober 2020.

Kandidatlisten kan indleveres Enebærvej 2, 7100 Vejle kl. 17-19 og Grønvang 9, 7100 Vejle kl. 17-19.

Der skal vælges 13 medlemmer. 13 stillere skal underskrive kandidatlisten.

Menighedsrådet vælges for en periode på 4 år.

Kandidatlisten skal udfyldes på den officielle blanket fra Kirkeministeriet.

Valgforsamling den 15. september kl. 19.00

Vi holder valgforsamling (menighedsrådsvalg) tirsdag d. 15. september kl. 19.00 i Søndermarkshuset. Søndermarksvej 84, 7100 Vejle.

Her foregår valget til det nye menighedsråd. Kom og deltag i Danmarks mest lokale demokrati. Du bestemmer hvad din kirke kan!

Vi glæder os til at se dig!

Sct. Nicolai Sogn, Vejle.

Se dagsorden for mødet her!

 

 

Hvem kan stemme?

For at have valgret til menighedsrådet skal du opfylde følgende betingelser:

 • Du skal være medlem af folkekirken
 • Du skal være fyldt 18 år på valgdagen
 • Have dansk indfødsret eller have haft bopæl i Danmark uafbrudt i et år forud for valgdagen
 • Ikke være medlem af en valgmenighed
 • Være optaget på valglisten i sognet.

Hvem kan stille op?

For at være valgbar til menighedsrådet er det ud over betingelserne om valgret desuden et krav, at du:

 • Ikke er ansat som præst i folkekirken
 • Ikke er ansat som kirkefunktionær med tjenestested i sognet med et ansættelsesforhold med en varighed på en måned eller mere og en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid, der overstiger 8 timer.

Nuværende medlemmer fortæller:

Torben Mikkelsen

For ar vise interesse for det arbejde der blev gjort i vort sogn, tog jeg til opstillingsmøde uden tanke om at ville opstille.

Flere på mødet opfordrede mig til at blive valgt, og hurtigt var mit navn på listen og til sidst var jeg valgt, og det blev 4 spændende år, som jeg aldrig har fortrudt .

Jeg har været med i kommunikationsudvalget – valgt som bestyrelsesmedlem i Vejle Kirker og Kirkegårde og til sidst også kontaktperson.

Som medlem er der mange muligheder for at påvirke hele sognes arbejde, men de mange udvalg gør også, at man melder sig på, hvor man synes det er spændende lige bestemt at påvirke dette område – f.eks. kirkelivsudvalget – kommunikationsudvalget eller i arbejdsgrupper som foredrag eller musik.

Så hvis I vil være med til at forme sognets fremtid, så kom til opstillingsmødet 18. august kl. 19.00 og hør mere.

Mit navn er Michael Bergsøe Ecke.

Jeg har været med til at sidde i menighedsrådet for Sct. Nicolai Sogn siden 2008.

Dengang var det vigtigt for mig at give noget videre til det lokalsamfund, som også har været der for mig og min familie, når der var brug for det. Og så ville jeg gøre en synlig indsats for vore kristne værdier i en tid med megen materialisme og overfladiskhed, samt at bevare og forbedre rammerne for arbejdet her i sognet. Det var måske ikke "planlagt" at det skulle blive hele 12 år, men opgaverne har været mangfoldige og spændende.

Jeg startede som kirkeværge for Søndermarkskirken og boligformand for vore 3 præsteboliger, hvoraf vi har afhændet den ene og renoveret de to andre. Jeg var med i byggeudvalget til renovering af Søndermarkshuset, så at sige været med til at sætte stregerne og planlægge livets gang i huset den dag i dag.

Jeg fik lov til at være med i planlægningsfasen omkring renovering af Sct. Nicolai Kirke, og det er dejligt at se det flotte resultat, nu da projektet er ved at være afsluttet.

Derudover har jeg haft posten som "politisk" kasserer inde for sognet de sidste 6 år. Sammen med regnskabskontoret sørger vi for at de finansielle rammer for bygningerne og de 11 ansatte er i orden. 

Det har været en oplevelsesrig proces, og der venter mere derude. Det næste større opgaver er tilgængelighedsprojektet omkring Søndermarkskirken, samt at Løget Kirke endelig får et "rigtigt" orgel. Jeg har lært, at som rådsmedlem i så et stort et sogn, er man nød til at fokusere på nogle af opgaverne, selvom man har lyst til at deltage i dem alle sammen. Derfor kræver det god koordinering, som vores sidste lille "strukturreform" for 4 år siden har bidraget med.

Jeg vil opfordre dig at overveje, hvordan du kan give noget tilbage til dit lokalsamfund, måske som nyt medlem af menighedsrådet? 

Mit navn er Lisbeth Schüsler Hansen og jeg har siddet i menighedsrådet i en fireårig periode.

Forskellige personer havde prikket og spurgt, om jeg ville være med til at lave og drive kirke, og det har været spændende.

I begyndelsen tænkte jeg, at jeg kun skulle lave kirkeliv, men så enkelt blev det ikke. Som rådsmedlem har jeg fået et stort indblik i kirkens struktur og ledelsesform både lokalt og på statsplan. For hvordan hænger folkekirken og statsapparatet sammen? 

Sct. Nicolai Sogn

En af grundene til, at jeg kom med i menighedsrådet var, at jeg begyndte at komme i kirken til gudstjeneste. Grunden til at jeg besluttede at træde ind i rådet, var dels på grund af den ombygning Sct. Nicolai Kirke skulle gennemgå, men også for som frivillig at få indflydelse på dens drift socialt som økonomisk.

Sct Nicolai Sogn er et stort aktivt sogn med mange forskellige opgaver at tage fat på, og som rådsmedlem er det vigtigt at erkende, at du ikke kan gabe over det hele, for sognet har rigtig mange opgaver, der skal laves, og mange beslutninger at træffe.

Som menighedsrådsmedlem kan du ved at komme med ideer og tage del få stor indflydelse på sociale tilbud i din by og dit sogn. Desuden ville jeg aldrig have kendt så mange mennesker i mit nærmiljø, hvis ikke jeg havde været med som frivillig i bl.a. det lutherske reformationsjubilæum, der udspillede sig i Vejles gader, og ved uddeling af hveder aftenen før Stor Bededag, her smører vi 400 halve hveder.  Du kan blive medvært ved koncertarrangementer og meget andet.

MENIGHEDSRÅDSARBEJDE

Personligt har jeg lagt kræfter i at vise åbenhed for medlemmerne og deltaget meget i søndags læsningerne som frivillig. 

Men har du ledelsesevner eller vil gerne have det, så kan du også udvikle dem i menighedsrådet ved bla. at være kontaktperson, kasserer eller formand. Og i kirkelivet kan du også få forskellige ledelsesfunktioner. 

Så kom og få indflydelse på, hvad din kirkeskat bruges til. 

Rådsmøde 1 gang i måneden og forretningsmøder(FU) (personalekontakt, kasserer eller formand.) 1 gang i måneden. Kirkelivgruppen holder møde hver 2. måned. Kirkeliv er hvor vi planlægger aktiviteter, og her finder du foredrags- og musikplanlægning, børne- og familieaktivitetsplanlægning, skole - hjem planlægning. Kommunikation er en meget stor del af arbejdet, som foregår i samarbejde med kordegn og sognemedhjælper. Så interesserer IT dig, kan du bruge dine evner her. 

Jeg hedder Frederikke Eichner Sørensen og er 33 år gammel.

Jeg kom med i menighedsrådet i Sct. Nicolai Sogn i Vejle for 4 år siden.

Jeg kom egentlig med ved et tilfælde. Jeg mødte op til valgforsamlingen for 4 år siden for at se, hvem der stillede op, og her blev jeg overtalt til også selv at stille op, og det har jeg ikke fortrudt.

Jeg har igennem mit menighedsrådsarbejde været med til at ansætte præster og andet personale, udvikle personale politik og i det hele taget kommet mere ind bag kulissen i kirken som arbejdsplads.

Ud over arbejdsgiverrollen, har vedligeholdelsen og renoveringen af kirkens bygninger også været en stor del af mit arbejde. Det er også noget helt andet end hvad jeg til daglig laver og har derfor også været meget lærerigt. Menighedsrådsarbejdet handler selvfølgelig også om at lave kirke. Jeg synes, at det er vigtigt at vi er kirke for alle aldersgrupper - fra vugge til grav. Det er vigtigt, at vi er synlige, og at man kan bruge os til meget forskelligt bl.a.: fest, fordybelse, trøst, sorg, eftertanke, underholdning, socialt samvær og læring. Det har været vigtig for mig at være med til at skabe det i mit sogn.

Jeg stiller op igen, for jeg synes, at det er vigtig at gøre en forskel i mit lokalsamfund, og at det er vigtig, at vi har en kirke, hvor alle kan føle sig velkomne.

Christian Møller

For otte år siden valgte jeg at stille op til menighedsrådet. Da havde jeg sagt farvel til arbejdsmarkedet, og fandt at tiden var inde til at bidrage til fællesskabet på anden vis end gennem mit mangeårige arbejde som højskolemand og seminarieansat. Tidligere havde jeg siddet i skolebestyrelsen for Søndermarksskolen som formand og været aktiv i ledelsen af Vejle Boldklub, men begge disse felter havde haft sin tid.

Livet igennem har kirken og kristendommen spillet med i min tilværelse, mest som et bagtæppe for mine overbevisninger og holdninger. For mig betyder fællesskabet mellem mennesker meget. Jo ældre jeg er blevet, desto mere er det gået op for mig, at det afgørende for alt, hvad jeg sætter pris på, er relationen til den anden og de andre. Det ser jeg som en stærk kraft og strøm i kristendommen, så derfor var det egentlig nærliggende at forsøge at yde en indsats i Folkekirken.

De første fire år var jeg kontaktperson. Det er den person, der udøver arbejdsgiveransvaret i forhold til medarbejderne. Her i min anden 4-års periode er jeg formand for menighedsrådet. Det er et stort og sammensat sogn, men det giver ikke alene udfordringer, det beriger også hverdagen og de muligheder, vi har for at skabe noget værdifuldt sammen.

Jeg er blevet afhængig af at komme i kirke, hvor salmesangen er vigtig for mig, men også at høre en prædiken med nærvær og lidenskab. Samværet ved kirkekaffen sætter jeg højt.
For mig er der en naturlig sammenhæng mellem at sidde i menighedsrådet og at deltage i gudstjenesterne.

Valgudvalget er

 • Anne Lundemann
 • Frederikke Eichner Sørensen
 • Michael Bergsøe Ecke

Udvalgsmedlemmerne kan du kontakte, hvis du har spørgsmål eller hvis du har forslag til kandidater. Kontaktoplysninger finder du her.


Har du lyst ....

til at deltage i Danmarks mest lokale demokrati, vil vi gerne høre fra dig. 

Ved at oplyse dit navn og mobilnr. vil du modtage en reminder-SMS til Orienteringsmødet den 18. august, og igen til Valgforsamlingen (det tidligere opstillingsmøde) den 15. september.


Hvis man ikke har mulighed for at møde op til Valgforsamlingen d. 15. sept,

kan man afgive sin stemme eller stille op ved udfyldelse af en fuldmagt.

Blanketter kan findes her neden for:

Fuldmagt til afgivelse af stemme

Fuldmagt til opstilling til menighedsrådet


Opgaver for det kommende menighedsråd

 • bevare og udbrede de kristne værdier
 • tage ansvar for kirkelivet i sognet
 • skabe rammer for en god arbejdsplads for de ansatte i kirken
 • organisere og gennemføre spændende foredrag og koncerter
 • organisere sammenspillet i personalegruppen og bidrage til planlægning af den kirkelige hverdag
 • fastlægge budget og holde overblik over indtægter og udgifter i sognet
 • holde kontakt med håndværkere og arkitekter til den løbende vedligeholdelse af sognets bygninger
 • skabe bedre tilgængelighed til Søndermarkskirken
 • samarbejde med andre aktører i Løget om fællesskabende aktiviteter
 • styrke Sct. Nicolai Kirkes profil som byens kirke
 • udvikle diakonale indsatser i sognet
 • fremme bæredygtighed i kirker og sognehuse
 • arbejde med engagering af frivillige i sognet
 • holde konstruktiv dialog med provsti og stift