Valgte poster for kirkeåret 2016-17 ved konstitueringen på det nye råds første møde

På sit konstituerende møde 22. november 2016 foretog menighedsrådet en række valg gældende for det kommende kirkeår.

Valgt som formand: Christian Møller
Valgt som næstformand: Anders Reuss-Schmidt
Valgt som kontaktperson: René Cromefeldt-Bie
Valgt som kasserer: Michael Bergsøe Ecke
Valgt som kirkeværge for Sct. Nicolai Kirke og Sct. Maria: Anders Reuss-Schmidt
Valgt som kirkeværge for Søndermarkskirken og Søndermarkshuset: Svend Simonsen
Valgt som kirkeværge for Løget Kirke: Svend Simonsen
Valgt som underskriftsberettiget medlem: Michael Bergsøe Ecke
Valgt som bygningskyndig: Mette Holm Pedersen

På sit møde 9. august 2017 foretog menighedsrådet en række valg gældende for resten af indeværende kirkeår forårsaget af Anders Reuss-Schmidts udtræden.

Valgt som næstformand: Frederikke Eichner Christiansen
Valgt som kirkeværge for Sct. Nicolai Kirke og Sct. Maria: Svend Simonsen
Valgt som kirkeværge for Løget Kirke: Gunnar Thekelsen