Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

Du er her: 

Halvandet års ombygning er til ende - Sct. Nicolai Kirke i Vejle genåbner

Søndag den 8. december genåbner Sct. Nicolai Kirke i Vejle efter halvandets års omfattende ombygning og restaurering. Det sker ved en festgudstjeneste med biskop Marianne Christiansen i spidsen.

To påtrængende opgaver har fundet sin løsning. Kirken har længe fremstået nedslidt med utilstrækkelige varme forhold og toiletfaciliteter. Sct. Nicolai Sogn har i årevis løst sine behov for gode sognelokaler til møder, præstekontor m..v. ved at leje sig ind i midtbyen.
Det greb, der nu er anvendt, er dobbelt. Der er både udført en hårdt tiltrængt
generel indvendig istandsættelse, hvor alle indvendige vægge er nykalkede, revner i mure og hvælv udbedret og inventar istandsat og fornyet, og sognegårdsfaciliteter er flettet ind i kirkens rum, så der er tale om et integreret hele.

Kirkerummet har haft en ujævn varmefordeling, hvor det var vanskeligt at opnå god varmekomfort. Der er derfor etableret et nyt varmeanlæg i kirken og i tårnet. De eksisterende blyindfattede kirkevinduer er blevet forsynet med forsatsvinduer for at holde på varmen.
I hele kirken suppleres de gamle lysekroner med nye lysekroner samt lofts- og vægmonterede lamper i messing. Lysekronerne er forsynet med hejs, så udskiftning af lyspærer kan ske arbejdsmæssigt forsvarligt. Lydanlægget er forbedret, og der er adgang til wifi i kirken. De tunge stole er udskiftet med lettere, gedigne stole, og der er foretaget en ny farvesætning af kirken. Også alterbord og knæfald er skiftet ud, og trappen op til prædikestolen er fornyet.

Ombygningsdelen tager udgangspunkt i en udnyttelse af de eksisterende rum i kirkens tårn og sidebygninger. Pulpituret er udvidet i hele kirkens bredde, og alteret fremrykket, så der er skabt et nyt møderum i korets østende. Tårnets sidebygninger er ombygget, så der er etableret en bedre trappe, nyt anretterkøkken og flere toiletter. Sognepræst Maibrit Pedersen får et præstekontor i tårnet. For de sognebørn, som ikke kan forcere en trappe op til præsten, er der etableret et samtalerum under pulpituret i kirkens nordside, mens der under pulpituret i sydsiden er skabt et dejligt dåbsværelse. Tilgængeligheden i kirken er stærkt forbedret med en rampe ind i kirken, fine toiletforhold og en rampe op til koret.
Det er arkitektfirmaet EplusN, der er de kendte Exners efterfølgere, der har forestået det store projekt. Arkitekt Anders Glavind Jensen bistået af Eva Holdgaard Jensen har haft ansvaret for at føre sagen igennem.

- Vi er på en gang stolte over og ydmyge i forhold til, at vi har fået lov til at sætte et nutidigt præg på byens ældste hus, udtaler menighedsrådsformand Christian Møller. Det er sket i veneration over for kirken og dens lange historie. Vi er bevidste om, at vi ombygger og renoverer ikke alene for vor egen tids mennesker, men for mange kommende generationer. Vi har tilstræbt at overlevere højkvalitets løsninger på de opgaver, som vores store projekt har budt os.

Selv om sognet som bygherre har en arkitekt som styrmand for projektet, er der undervejs i et så omfattende arbejde brug for ikke alene en tæt kontakt og tilsyn, men også stillingtagen til et væld af spørgsmål. Meget har fundet sin løsning på de regelmæssige byggemøder, hvor alle håndværksmestre er repræsenterede. I menighedsrådet er vi så godt stillede, at vi råder over en arkitekt, Mette Holm Pedersen, og en pensioneret tømrer, Svend Simonsen, som kirkeværge for Sct. Nicolai Kirke. Sammen med menighedsrådets formand har de deltaget i byggemøderne og i det hele taget fulgt processen tæt.

Mens ombygningen har stået på, har lejede lokaler i det tidligere Sct. Maria Hospital fungeret som kirkerum, og det har været gode, men beskedne forhold, så nu glæder præsten og sognets medarbejdere sig til at Sct. Nicolai Kirke endelig genåbnes.

- Jeg har mange forventninger til at mennesker vil bruge Sct. Nicolai Kirke som andagtsrum i hverdagen, og som det sted, hvor de skal hen søndag og i fællesskab med andre fejre gudstjeneste, siger sognepræst Maibrit Pedersen. Forventninger til at møde et favnende rum til sorg, savn, smerte og et festligt rum til at fejre den store kærlighed. Forventninger til store sang- og musikoplevelser, til både folkelige og mere nørdede foredrag, debatter og samvær, til markering af vigtige begivenheder.

Sct. Nicolai Kirke indgår som en del af det levende byrum. Den ligger midt i Vejles bykerne og besøges årligt af rigtig mange turister og lokale. Kirken er ikke alene Vejles ældste bygning, den er også den eneste bevarede fra Middelalderen. Derfor er kirken ikke blot et rum til afvikling af religiøse ceremonier, men også et møde- og kulturrum, hvor det er spændende og naturligt at møde både gammel og moderne kunst.
Billedkunstner Anders Kirkegaard har på opfordring af menighedsrådet udført udkast til en ny altertavle, der ikke blot udgør en gennemtænkt og velovervejet teologisk og kunstnerisk enhed, men som også er sammentænkt med kirkerummet og dets brug i det nutidige Vejle. Anders Kirkegaard er opvokset i Vejle og har i hele sin kunstnerkarriere arbejdet med religiøse motiver, ofte med udgangspunkt i ældre kirkekunst, men omtolket og sat ind i en nutidig sammenhæng.

Der er tale om et altermaleri i meget store dimensioner, og det betyder, at Anders Kirkegaard ikke er færdig med sit kunstværk til genåbningen af kirken. Generøst udlåner han sognet to af sine store værker til at udgøre et midlertidigt alterkunstværk. De to værker, ”Klagesang” og ”Lovsang”, måler hver 2 x 5 meter.

Til at udforme afskærmningen af de nye lokaler, der er skabt under pulpituret ved indgangen til kirkerummet, hvor der anvendes glas som ruminddeling, er valgt væverne Beck & Kinch i Aarhus. Det er fremragende kunsthåndværkere, der blandt sine kunder tæller de store modehuse Dior og Chanel, men også FAO og Det danske Udenrigsministerium.

Projektet har nydt stor og afgørende opbakning fra det tidligere provstiudvalg og ikke mindst tidligere provst Leif Arffmann. En opbakning, der heldigvis også præger det nyvalgte provstiudvalg og den nye provst, Dorte Volck Paulsen.

Ved licitationen for halvandet år siden faldt valget på Malermestrene Mørk, Vejle, til malerentreprisen, AC El-installation, Vejle til El-entreprisen, AC VVS-installation, Vejle til VVS- og blikkenslagerentreprisen, Raunstrup Tømrer Vejle til snedkerentreprisen og Palle Jensen, Faaborg til murerentreprisen.

Hele det omfattende arbejde har kostet godt 20 mio kroner.

Del dette: