Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

Forløbet af ombygningen

Ombygning af Sct. Nicolai Kirke - historik

11. februar 2015: Menighedsrådet forelægges to firmaers skitseprojekter

11. marts 2015: Menighedsrådet vælger E+N Arkitektur som projektets arkitektfirma.

17. april 2015: Det første byggemøde med deltagelse af Søren Winther Nielsen, Anders Reuss Schmidt, Kirstine Rasmussen, Anders Glavind Jensen og Eva Holdgaard

28. april 2015: Møde med provstiudvalget og arkitekter og menighedsråd

1. oktober 2015: Konsulentmøde

3. november 2015: Møde med provstiudvalg, arkitekt og menighedsråd

5. juni 2016: Menighedsrådet kontakter Akademirådet

7. juli 2016: Ansøgningsmaterialet færdiggjort

20. juli 2016: Menighedsrådet søger Haderslev Stift om tilladelse til ombygningen

6. september 2016: Provstiudvalget sender sin anbefaling af ombygningen til stiftet og oplyser, at prisen vil være kr. 14.395.690

14. oktober 2016: Stiftet godkender i princippet projektet, men ikke en endelig godkendelse

9. februar 2017: Menighedsrådet anmoder tilladelse til at lukke Sct. Nicolai Kirke

16. marts 2017: Vejle Kommune giver byggetilladelse

29. marts 2017: Menighedsrådet godkender hovedprojekt

30. marts 2017: Menighedsrådet sender projektet til Vejle Provsti

5. april 2017: Menighedsrådet sender provstiet en overordnet projektbeskrivelse

24. april 2017: Provstiudvalget får forelagt planerne ved et orienterende møde i kirken

28. august 2017: Stiftet udbeder sig fornyede oplysninger

28. august 2017: Menighedsrådet indsender oplysninger om opbevarelse af mosaikvinduer

31. august 2017: Stiftet modtager fornyede oplysninger

11. september 2017: Stiftet udbeder sig dokumentation til varmekonsulenten

12. oktober 2017: Stiftet anmoder om et møde med biskoppen om projektet

30. oktober 2017: Møde mellem biskoppen og stiftsøvrigheden med provstiudvalg og menighedsråd

8. november 2017: Menighedsrådet vedtager det reviderede ombygningsprojekt

18. december 2017: Stiftet modtager det reviderede ombygningsprojekt

9. januar 2018: Stiftet udbeder sig fornyede oplysninger

18. januar 2018: Provstiudvalget sender sin anbefaling til stiftet og oplyser, at prisen vil være kr. 16.333.555

23. marts 2018: Menighedsrådet fremsender via provstiet til stiftet revideret ombygningsprojekt

10. april 2018: Arkitekterne meddeler at Vejle Kommunes tilladelse til byggeriet foreligger

18. april 2018: Stiftet meddeler, at det har modtaget revideret ombygningsprojekt fra provstiet

9. maj 2018: Haderslev Stift godkender ombygningen og bevilger stiftslån på kr. 16.333.555

29. maj 2018: Biskoppen over Haderslev Stift giver tilladelse til at lukke Sct. Nicolai Kirke fra 1. juli 2018 til 30. november 2019. Samtidig gives tilladelse til at flytte gudstjenester og kirkelige handlinger til de lejede lokaler i Sct. Maria, Blegbanken 3 A

6. juni 2018: Spørgemøde vedr. licitationen

22. juni 2018 kl. 13: Licitationen udløb

6. august 2018: Indledende møde mellem arkitekt, konservator og de vindende håndværkere. Ombygningen går i gang

29. august 2018: Stiftet meddeler, at det allerede bevilgede lån på kr. 16.333.555 forhøjes med kr. 1.484.000 med provstiudvalgets godkendelse

2. maj 2019: Stiftet godkender en mindre ændring af projektet, som indebærer særlige hejs til lysekroner og montering af let væg bag orglet