Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

Forløbet af ombygningen

Ombygning af Sct. Nicolai Kirke - historik

11. februar 2015: Menighedsrådet forelægges to firmaers skitseprojekter

11. marts 2015: Menighedsrådet vælger E+N Arkitektur som projektets arkitektfirma.

17. april 2015: Det første byggemøde med deltagelse af Søren Winther Nielsen, Anders Reuss Schmidt, Kirstine Rasmussen, Anders Glavind Jensen og Eva Holdgaard

28. april 2015: Møde med provstiudvalget og arkitekter og menighedsråd

1. oktober 2015: Konsulentmøde

3. november 2015: Møde med provstiudvalg, arkitekt og menighedsråd

5. juni 2016: Menighedsrådet kontakter Akademirådet

7. juli 2016: Ansøgningsmaterialet færdiggjort

20. juli 2016: Menighedsrådet søger Haderslev Stift om tilladelse til ombygningen

6. september 2016: Provstiudvalget sender sin anbefaling af ombygningen til stiftet og oplyser, at prisen vil være kr. 14.395.690 .

14. oktober 2016: Stiftet godkender i princippet projektet, men ikke en endelig godkendelse

9. februar 2017: Menighedsrådet anmoder tilladelse til at lukke Sct. Nicolai Kirke

16. marts 2017: Vejle Kommune giver byggetilladelse

29. marts 2017: Menighedsrådet godkender hovedprojekt

30. marts 2017: Menighedsrådet sender projektet til Vejle Provsti

5. april 2017: Menighedsrådet sender provstiet en overordnet projektbeskrivelse

24. april 2017: Provstiudvalget får forelagt planerne ved et orienterende møde i kirken

28. august 2017: Stiftet udbeder sig fornyede oplysninger

28. august 2017: Menighedsrådet indsender oplysninger om opbevarelse af mosaikvinduer

31. august 2017: Stiftet modtager fornyede oplysninger

11. september 2017: Stiftet udbeder sig dokumentation til varmekonsulenten

12. oktober 2017: Stiftet anmoder om et møde med biskoppen om projektet

30. oktober 2017: Møde mellem biskoppen og stiftsøvrigheden med provstiudvalg og menighedsråd

8. november 2017: Menighedsrådet vedtager det reviderede ombygningsprojekt

18. december 2017: Stiftet modtager det reviderede ombygningsprojekt

9. januar 2018: Stiftet udbeder sig fornyede oplysninger

18. januar 2018: Provstiudvalget sender sin anbefaling til stiftet og oplyser, at prisen vil være kr. 16.333.555

23. marts 2018: Menighedsrådet fremsender via provstiet til stiftet revideret ombygningsprojekt

10. april 2018: Arkitekterne meddeler at Vejle Kommunes tilladelse til byggeriet foreligger

18. april 2018: Stiftet meddeler, at det har modtaget revideret ombygningsprojekt fra provstiet

9. maj 2018: Haderslev Stift godkender ombygningen og bevilger stiftslån på kr. 16.333.555